Mediteren – hoe word ik stil

Waarom mediteren?

Om mij heen kijkend zie ik veel mensen de draad van het sociale leven oppakken. In persoonlijke contacten en in werk. Ik hoor dat men weer moet wennen, vooral aan sociale prikkels.  Ook mensen die covid gehad hebben willen hun leven natuurlijk weer oppakken. Maar net als na een burn-out, is het belangrijk om dit geleidelijk te doen en om dagelijks rustmomenten in te lassen.

Een mooie manier om dit te doen, om de rust in jezelf te vinden en verbondenheid te ervaren, is (stilte) meditatie. Dit schrijven is interessant voor iedereen die zijn of haar  (spirituele)  leven wil verdiepen. Het gaat om het beoefenen van de dagelijkse praktijk van stilte en stil-worden. Ik wil je aanmoedigen om te mediteren, want in de stilte ben je helemaal bij jezelf en kun je stilte gaan ervaren als een ruimte van liefde waarin je je geborgen voelt.  Zelf merk ik dat ik, juist als ik veel gesprekken en afspraken heb, meer behoefte aan stilte heb en stilte ervaar als een verfrissend bad.

Achtergrond van (christelijke) meditatie

Mediteren betekent memoriseren of overpeinzen. In christelijke kringen wordt het vaak contemplatie genoemd. Het is dan een beschouwing van een tekst of een gebeurtenis uit de bijbel  die betekenis krijgt en verinnerlijkt wordt. Een bekende  vorm van meditatie is met name de Lectio Divina. Deze heb ik veel “beoefend” in mijn eentje, maar ook met anderen.

Het mediteren als geloofsbeleving bestaat al heel lang. In de 6e eeuw werden vooral psalmen (gedichten, liederen in de bijbel) in het geheugen gegrift zodat deze teksten op elk moment van de dag beschikbaar waren.  Deze vorm integreer ik soms in gesprekken in de vorm van affirmaties of overtuigingen: neem dit woord of deze zin dagelijks tot je, dat verandert je denken en dus je zijn.

Nog niet zo lang geleden kwam ik op het spoor van de stroming van John Main en Laurence Freeman. Dit zijn christenen en zij noemen het mediteren een vorm van gebed. Het is ‘het zoeken en vinden van deze stilte om er één mee te worden. Stilte is het kenmerk van de Geest: “Wees stil, en weet dat Ik God ben”  ‘. Het is rustig, stil en eenvoudig zijn.

Stilte

Wij hebben voor onze psyche en voor spirituele groei stilte nodig. In onze samenleving is dit steeds moeilijker te vinden. Wel komt er steeds meer belangstelling voor, ik denk aan het zoeken naar stilteplekken en naar de behoefte aan minder prikkels ervaren.

De echte stilte bevindt zich echter binnen in ons. Deze “stille plek” kunnen we ontdekken door oefening waardoor we op allerlei tijden gemakkelijker stilte en rust kunnen ervaren. Stilte als manier van zijn, van relaties opbouwen en onderhouden en van openheid voor het gemeenschappelijke, dat liefde is. In de stilte kun je verbondenheid ervaren, met jezelf, met God, en met anderen. Ik weet nog goed dat ik van een lange stiltetijd terugkwam en veel liefde en verbondenheid ervoer voor iedereen die ik tegenkwam.

Stil zijn

Stil zijn is evenwicht brengen in de vele krachten en energieën – fysiek, psychisch en spiritueel – die een persoon opbouwen.  In het gebed moeten we eerst fysiek stil worden: dat is de eerste stap op onze innerlijke reis naar God in de kern van ons zijn.  Fysiek stil worden heeft meteen invloed op de stilte in onze geest. En hoe moeilijk vinden we dit al in deze tijd: we gaan al snel wriemelen of iets anders met ledematen doen.  Het stil worden van de geest is nog uitdagender. Hoe brengen we onze gedachten tot rust?

Eenvoud en mantra

Wij mensen hebben het leven en ook het stil worden ingewikkeld gemaakt. We zijn voortdurend bezig met onszelf, met onze gevoelens en gedachten, zelfs vaak met die van anderen.

Een tijdje geleden ontdekte ik een een heel eenvoudige manier van mediteren/bidden.  Het is een zeer oude christelijke manier van bidden die herondekt is door John Main (1926-1982)  voor de hedendaagse  christenen, om de geest in het hart tot rust te brengen. Hij leerde van de eerste monniken dat om te mediteren je: 1. recht op zit 2. de ogen sluit 3. voortdurend je mantra innerlijk herhaalt. Zijn advies is om iedere dag dit te doen, 20 á 30 minuten.

Maranatha

Het aanbevolen mantra is MA-RA-NA-THA. Spreek het woord uit zonder haast en zonder iets specifieks te verwachten. Telkens als je afgeleid  bent, keer dan gewoon terug naar je woord. Wees eenvoudig en heb vertrouwen.

Maranatha is Aramees voor “Kom, o Heer”, of “De Heer komt”. Het is het oudste christelijke gebed en drukt het diepe en eenvoudige geloof van de vroege kerk uit. Voor het mediteren is zowel de betekenis als de klank van het woord belangrijk. Maar probeer toch los te komen van de betekenis om tot diepe innerlijke stilte te komen.

De volgende aandachtspunten helpen om het mediteren tot gewoonte te maken:

  1. stel geen vragen en heb geen verwachtingen
  2. beoordeel je meditatie niet
  3. integreer het in je leven (liefst ’s ochtends en ’s avonds)
  4. beleef de gevolgen ervan dag aan dag.
De gevolgen van meditatie

Weet je het mediteren onderdeel te maken van je dagelijks leven,  dan zal je zeker innerlijk veranderen. Je zult merken dat je liefdevoller wordt. Rustiger, bedachtzamer, vreugdevoller, geduldig.  In het christelijke geloof worden dit “vruchten van de Geest” of “gaven” genoemd.  Al deze eigenschappen komen vrij wanneer we leren luisteren naar de taal van ons hart: de stilte die op ons wacht, voorbij onze onrustige zelffixatie.

Samen oefenen en contact

Lijkt het jou ook fijn om samen deze vorm van mediteren te doen/leren en woon je in de buurt, dan hoor ik graag van jou.

Ook als je meer wilt weten over  christelijk mediteren of anderszins behoefte hebt aan contact, bel of mail me gerust.

conny@vanuitdestilte.nl, 06 40496489

Eendaagse retreat

Heb je interesse om een dag stil te staan bij je eigen hart en om te oefenen in stil zijn? Misschien is dan de eendaagse retreat iets voor jou.

Eéndaagse retreat Meijendel

Leestip: De vreugde van het mediteren, Laurence Freeman

 

 

 

 

Delen:

Gerelateerde blogs

Leven met je zintuigen

Natuur uit een flesje (?!)

Hoe en waarom essentiële oliën Niet eens zo vaak ik de vraag; wat zijn dat …

Lees meer
Behoefte aan onthaasting

Zeven redenen om de stilte op te zoeken

Alleen in de stilte Het is stil in het klooster. Naast een oude man met …

Lees meer
Behoefte aan onthaasting

Less stuff is more silence

Spullen weg doen De laatste jaren probeer ik bewust om te gaan met spullen. Vooral …

Lees meer