Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-04-2020.

Vanuit de stilte respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vanuit de stilte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, gevestigd te Middenweg 53
3474 KC, Zegveld, KVK-nummer: 77748611.

www.vanuitdestilte.nl

Het verzamelen en verwerken van gegevens

Uw gegevens worden met uw toestemming verzameld door Vanuit de stilte doordat u gebruik maakt van de diensten van Vanuit de stilte of deze zelf aan Vanuit de stilte verstrekt. Onder persoonsgegevens worden verstaan:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die actief aan Vanuit de stilte verstrekt worden.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Vanuit de stilte deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze indien nodig uitsluitend verstrekken met uw toestemming en als Vanuit de stilte hier wettelijk toe verplicht is.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties en het contact met u, zoals bijvoorbeeld voor het inplannen van een consult of voor het versturen van een nieuwsbrief.

Vanuit de stilte wil zover mogelijk graag voorkomen dat er gegevens over kinderen onder de 16 jaar verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Vanuit de stilte verzoekt u om een kopie van uw identiteitsbewijs (waarin uw BSN en paspoortnummer verborgen zijn) met dit verzoek mee te sturen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via conny@vanuitdestilte.nl.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Bewaartermijn gegevens

De door Vanuit de stilte verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald (5 jaar) en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies 

Vanuit de stilte gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Vanuit de stilte kan niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Vanuit de stilte is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact

Voor vragen of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Conny Rijlaarsdam, conny@vanuitdestilte.nl